Naar de homepage

Voorbeelden van kistjes en projecten

Projecten

Het Goudkistje is op allerlei manieren te gebruiken. Bijvoorbeeld voor een buurtproject, straatmuseum, wandelroute of tentoonstelling. Bekijk de verschillende projecten die zijn georganiseerd door gemeenten, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, bewoners etc.

Tentoonstelling 8 intelligenties

Elk kistje staat symbool voor een intelligentie volgens de theorie van Howard Gardner over meervoudige intelligentie. Bureau Edufit gebruikt deze theorie in trainingen en workshops.
De 8 Zilverkistjes zijn buiten opgehangen tegen de muur van een garage.  

De 8 intelligenties zijn:

  • verbaal-linguïstische intelligentie (woordknap)
  • logisch-mathematische intelligentie (rekenknap)
  • visueel-ruimtelijke intelligentie (beeldknap)
  • muzikaal-ritmische intelligentie (muziekknap)
  • lichamelijke-kinesthetische intelligentie (beweegknap)
  • interpersoonlijke intelligentie (mensknap)
  • intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap)
  • naturalistisch intelligentie (natuurknap)