Naar de homepage

Voorbeelden van kistjes en projecten

Projecten

Het Goudkistje is op allerlei manieren te gebruiken. Bijvoorbeeld voor een buurtproject, straatmuseum, wandelroute of tentoonstelling. Bekijk de verschillende projecten die zijn georganiseerd door gemeenten, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, bewoners etc.

Goudkistjesroute Hazerswoude

Tijdens het cultuurfestival 'Onderuit' in Hazerswoude (23 tot 29 mei 2010) maakten bewoners een tentooonstelling met het thema: 'Onderuit in een nieuw landschap'.
Bezoekers konden lopen of fietsen langs een route met 12 kistjes.

Op burendag in 2009 zijn de Goudkistjes opgehangen in Hazerswoude op initiatief van Marion Kuit en met subsidie vanhet Oranjefonds.

Bekijk ook de kerstroute Hazerswoude.